(*) De naam “amigo” is een foutieve Spaanse vertaling voor het Brusselse dialectwoord “vrunte” (gevangenis). De Spaanse bezetter herkende hier namelijk het woord “vriend” in en vertelde het vervolgens foutief naar het Spaanse woord voor vriend. Vandaag heeft de doorgangscel van de politie nog steeds de bijnaam “amigo”. De vriendenkring van de Gentse politie draagt eveneens dezelfde naam.

 [1] Afbeelding: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mammelokker_%28Gent%29?uselang=nl#mediaviewer/File:Ghent_relief.jpg, internet 26/02/2015.

[2] Citaat: http://www.lukasweb.be/nl/foto/cimon-en-pero-of-caritas-romana, internet, 26/02/2015.

[3] Afbeelding: Verhoogje vlakbij het galgenhuisje aan de Groentenmarkt om op heterdaad betrapte dieven, in afwachting van hun straf, aan de muur vast te klinken. http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0004017.php4?pictoshow=0004017ab, internet, 26/02/2015.

[4] Afbeelding: Muurschildering met o.a. beeltenis van de “Mammelokker” naar de hand van Jan Van Imschoot (locatie: Brabantdam, Gent). http://www.gentblogt.be/wp-content/muurschildering%202.jpg, internet, 26/02/2015.

Bronnen

H. Nowé, Het Belfort van Gent, Drukkerij “Het licht”, Gent, 1949, 34 p.

G. Deseyn, Gids voor oud Gent, Smits, Antwerpen, 1984, 527 p.

D. Laporte, Architectuurgids Gent, Brepols, 1994, 310 p.

A. De Cock, Studiën en essays over oude volksvertelsels, De Sikkel, Antwerpen, 1919, 344 p.

M. De Baets, Vertel eens… Gentse sagen naar Prudens Van Duyse, Stadsdrukkerij, Gent.

P. Lenders, Gent, een stad tussen traditie en verlichting, U.G.A., Kortrijk, 1990, 532 p.

G. Martyn, K. Velle, N. Wijns, 150 jaar Nieuwe Wandeling. Gevangenis Gent, 1862-2012, Uitgeverij Snoeck, Gent, 2012, 224 p.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/24557, internet, geraadpleegd op 26/02/2015.

https://www.gent.be/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/erfgoed/monumenten/toonaangevende-monumenten/mammelokker, internet, geraadpleegd op 26/02/2015.

http://www.belfortgent.be/nederlands/historiek.html#2lakenhalle, internet, geraadpleegd op 26/02/2015.

http://www.gent-door-de-jaren.be/index.php?module=Nieuws&func=display&sid=16, internet, geraadpleegd op 26/02/2015.

http://www.ethesis.net/terechtstellingen/terechtstellingen_deel_I.htm, internet, geraadpleegd op 26/02/2015.

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/203/RUG01-001787203_2012_0001_AC.pdf, internet, geraadpleegd op 26/02/2015.