Vigor Clius

We schrijven het jaar 2014 wanneer twee enthousiaste historici, Koen en Pieterjan besluiten om voortaan hun creatieve krachten te bundelen en een historisch onderzoeksbureau oprichten. Vigor Clius vzw werd geboren. Vigor Clius betekent vrij vertaald “De kracht van de geschiedenis”. Deze naam verwijst naar “Clio”, de muze voor de geschiedschrijving uit de Oudgriekse mythologie.

Onze visie is dat geschiedenis maatschappelijk relevant is voor iedereen en historisch onderzoek zich daarom niet mag beperken tot professionelen en ingewijden. We vinden het belangrijk dat iedereen vlot toegang heeft tot geschiedenisbeleving. Een professioneel historisch onderzoeksbureau die particulieren, bedrijven, overheden,… bijstaat in raad en daad is het resultaat.

Met ons onderzoeksteam bieden wij een ruime waaier aan mogelijkheden. Onze basis is steeds een gedegen historisch onderzoek. Van hieruit bieden wij allerhande afgeleiden aan, zoals het uitwerken van tentoonstellingen, het in kaart brengen van uw woning, het maken van brochures rond een project, redactioneel werk, het uitwerken van rondleidingen voor groepen,… dit alles steeds op maat van de klant.

Wie zijn wij

Koen Goeminne studeerde in 2010 cum laude af als historicus aan de Universiteit Gent. Hij sloot zijn studie af met een thesis over de bestraffing van economische collaboratie. Hij verdiept zich in politieke en sociale geschiedenis. In het verleden deed hij onderzoek naar de opkomst van crematie in de jaren ’70 voor het Huis van Alijn te Gent. Verder reconstrueerde hij het socialistisch erfgoed in Amsterdam in de 19e eeuw en leverde hij een grondige studie van de bunkerbouw door de bezetter aan de Belgische kust tijdens de tweede wereldoorlog. Koen is specialist in het veldwerk. Zo bracht hij castrale mottes en  het incastellamento-fenomeen in kaart voor de regio Ieper. Hij is tevens een gepassioneerde detectorist.Pieterjan Vinck behaalde in 2011 zijn masterdiploma Geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij volgde een minor Politieke en Sociale Wetenschappen en is dan ook gespecialiseerd in socio-politieke geschiedenis na 1750. Zijn thesis was een vergelijkend onderzoek tussen enerzijds de nagelaten ego-documenten van een Vlaams Waffen-SS’er en de bestaande en erg uitgebreide wetenschappelijke literatuur rond dit onderwerp. Hiervoor onderzocht hij ook de rol van de Lage Landen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog (1740-1748). Verder liep hij stage in het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamsnationalisme (ADVN) te Antwerpen, waar hij de werking van dit instituut vergeleek met soortgelijke instellingen in binnen- en buitenland. Naast de meer moderne geschiedenis is hij ook gepassioneerd door antieke geschiedenis en middeleeuwse  paleografie.

Foto's: Foto Galbertus  Media/Chris Weymeis